Laatulupaus

Linjaliikenne Martti Laurila Oy on antaa asiakkailleen laatulupauksen joukkoliikennelain 48 § mukaisesti. Valvomme jatkuvasti omaa toimintaamme niin, että lupauksessa annetut kohdat täyttyvät.
Kouvolassa 29. joulukuuta 2011
Hannu Laurila
toimitusjohtaja

1. Tarjottavat liikennepalvelut
Linjaliikenne Martti Laurila Oy tarjoaa henkilöliikenteen liikennepalveluja turvallisesti, luotettavasti ja asiakaslähtöisesti. Pohjan tälle kokonaisuudelle luo toiminnan kannattavuus, joka mahdollistaa myös kehitystyön.

1.1. Aikataulun mukainen reittiliikenne
Tarjoamme säännöllistä, aikataulun mukaista reittiliikenteen palvelua pääasiallisesti Pohjois-Kymenlaakson alueella. Liikenteemme keskuspaikka on Kouvola.
Jatkamme liikenteen ja reittien kehittämistä tiiviissä yhteistyössä viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa, jotta reittimme ja aikataulumme palvelisivat matkustajiamme mahdollisimman hyvin.
Kuvaukset hoitamistamme reiteistä aikatauluineen ovat osoitteessa http://www.marttilaurila.com/?q=aikataulut

1.2. Tilausliikenne
Asiakasryhmien moninaisten tarpeiden joustava ja laadukas tyydyttäminen on tilausliikenteen palvelujemme perusta. Tarjoamme tilausliikenteen palveluja lähinnä Pohjois-Kymenlaakson alueella. Tilausliikennettä hoidamme sekä kotimaan että ulkomaiden alueilla.
Erityisosaamista meillä on muun muassa yritysten, varusmiesten, koululaisten sekä erilaisten erityisryhmien yksilöllisesti suunnitelluista kuljetuksista.

2. Palveluista tiedottaminen
Reittiliikenteen voimassa olevat aikataulumme sekä reittimme julkaisemme aina omilla internet-sivuillamme http://www.marttilaurila.com/?q=aikataulut
                  
Aikataulumme löytyvät painetussa muodossa Kouvolan alueen yhteisaikataulusta, joka jaetaan alueen kotitalouksiin ja on saatavissa myös Matkahuollon toimipisteistä sekä busseista.
Kuulumme Matkahuollon informaatiojärjestelmään, joten aikataulumme ovat mukana myös valtakunnallisessa aikatauluhaussa www.matkahuolto.fi

2.1. Palvelujen muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
Aikataulujamme ja reittejämme koskevat muutokset sekä mahdolliset liikennehäiriöistä johtuvat peruutukset ilmoitamme ensisijaisesti omien internet-sivujemme välityksellä.
Tarvittaessa ja harkintamme mukaisesti jaamme linja-autoissamme erillisiä paperisia tiedotteita, joissa kerrotaan muutoksista.

3. Käytössä olevat matkaliput ja hinnat
Reittiliikenteen vuoroissamme käyvät kertamaksun lisäksi kaikki Oy Matkahuolto Ab:n myymät liput (kaupunkiliput, seutuliput, vuosiliput, kausiliput, koululaisliput).
Hinnoittelussamme noudatamme Oy Matkahuolto Ab:n hinnoittelua. Hintatiedot löytyvät internetistä osoitteesta www.matkahuolto.fi Matkahuollon toimipisteistä sekä kuljettajiltamme.

4. Ammattitaitoinen henkilöstö
Käytämme sekä reittiliikenteessä että tilausajoissa ammattitaitoista ja kokenutta henkilöstöä. Matkustajien turvallisuus on aina kuljettajan toiminnan ensisijainen lähtökohta.
Kuljettajamme pyrkivät palvelemaan asiakkaita ystävällisesti ja myönteisesti. He vastaavat liikennettämme ja palveluitamme koskeviin kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan.
Kuljettajamme ottavat työssään huomioon erityisryhmien poikkeukselliset tarpeet ja auttavat tarvittaessa esimerkiksi vanhuksia, lapsia ja liikuntaesteisiä kyytiin nousemissa sekä kyydistä poistumisessa.
Koulutamme henkilöstöämme tarpeen mukaan. Kaikki kuljettajamme ovat mukana EU:n ammattipätevyysdirektiivin mukaisessa koulutuksessa niin, että pätevyysvaatimukset asianmukaisesti täyttyvät. Kaikki kuljettajamme ovat käyneet ennakoivaan ajotapaan ohjaavan kurssin.

5. Käytössä olevat linja-autot

5.1. Ikä
Käytössämme on 20 linja-autoa. Kalustopolitiikkamme lähtökohdat ovat: turvallisuus, luotettavuus, mukavuus ja tarkoituksenmukaisuus.
Tarjoamme palvelujamme merkittävästi uudemmilla linja-autoilla verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon. Laatulupausta annettaessa kalustomme keski-ikä on noin 6 vuotta, kun kaikkien linja-autojen keski-ikä Suomessa on noin 11 vuotta.

5.2. Varustetaso
Käytämme pääsääntöisesti sekä reittiliikenteessä että tilausliikenteessä bussikalustoa, joka kulloinkin parhaiten sopii käyttötarkoitukseensa.
Tilauskuljetuksissa käytämme yleensä turvavöillä, alkolukolla ja jäähdytysilmastoinnilla varustettuja busseja.
Linja-autokalustostamme on 100 % varustettu alkolukolla laatulupauksen antopäivänä.

5.3. Ympäristöystävällisyys
Bussikalustostamme 85 % on päästötasoltaan vähintään Euro 3 -normin mukaista.
Ympäristön kuormitusta vähentää osaltaan kaikkien kuljettajien saama ajotapakoulutus.

5.2. Kunnossapito
Kaikki bussimme ovat säännöllisen huolto-ohjelman piirissä. Lisäksi jokainen kuljettajamme on ennen ajoon lähtöä, ajon aikana ja sen jälkeen velvollinen varmistamaan, että bussi on moitteettomassa kunnossa. Havaituista puutteista tai vioista ilmoitetaan välittömästi huolto- ja korjaustoiminnasta vastaavalle henkilölle.
Bussimme pestään ja siivotaan päivittäin matkustajien viihtyvyyden takaamiseksi.

6. Asiakastyytyväisyys ja sen mittaaminen
Seuraamme jatkuvasti asiakkaidemme tyytyväisyyttä tarjoamiemme palveluiden tasoon. Omilla internet-sivuillamme on käytössä lähettävä lomake, jolla voi antaa palautetta.
Sähköisesti ja puhelimitse tulleiden palautteiden sekä kuljettajillemme, joukkoliikenneviranomaisille ja Matkahuollon henkilöstölle tulleiden palautteiden pohjalta muodostuu kokonaiskuva asiakastyytyväisyydestä.

7. Reklamaatiot
Liikennettämme ja toimintaamme koskevat valitukset ja reklamaatiot käsittelemme mahdollisimman nopeasti. Annettuun palautteeseen vastaamme viimeistään kolmen päivän kuluessa sen saapumisesta.
Matkalipun hinnan palautusta ja korvauksia koskevat vaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti ja perusteet selvittäen.

 

8. Esteettömät palvelut
Reittiliikenteen bussimme on suunniteltu asiakasystävällisiksi niin, että kyytiin nouseminen ja kyydistä poistuminen sujuvat mahdollisimman turvallisesti. Apuna käytetään teknisiä toimintoja, muun muassa ns. korin niiausta.
Osa kalustostamme on liikuntaesteisille erinomaisesti sopivia matalalattiaisia linja-autoja.
Kuljettajamme auttavat mahdollisuuksien mukaan liikuntaesteisiä, rollaattoria tai pyörätuolia käyttäviä matkustajia kyytiin pääsyssä sekä poistumisessa.

Yhteystiedot

Linjaliikenne
Martti Laurila Oy

Kauppalankatu 2B
45100 Kouvola

Puhelin (05) 320 1900
Sähköposti linjaliikenne.mlaurila@m-laurila.fi